Obras de aplicación de medidas correctoras para o Estadio Municipal de San Lázaro segundo estudo integral de patoloxías Fase I e II

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12 de abril de 2017, acordou adxudicar o contrato de "Obras de aplicación de medidas correctoras para o Estadio Municipal de San Lázaro segundo estudo integral de patoloxías Fase I e II", a favor da empresa CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL (CIF: B36052876), por un importe de 402.358 euros, (IVE aparte 21%: 84.495,18 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 4-5-2017.

Número de ofertas presentadas: 28.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 20-04-2017

Número de expediente municipal

CON/41/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

601.881,18 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 16 XANEIRO 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

BOP - 20/12/2016

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: