POLÍTICAS SOCIAIS

Resolución definitiva da convocatoria para a concesión de bolsas de comedor, adquisición de material escolar e realización de actividades extraescolares

Resolución definitiva da convocatoria para a concesión de bolsas de comedor, adquisición de material escolar e realización de actividades extraescolares para o alumnado dos centros docentes públicos e concertados sostidos con fondos públicos de Educación Infantil (segundo ciclo) e de Educación Primaria Obrigatoria do Concello de Santiago de Compostela, para o curso 2017/2018.

De conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de decembro de 2017, e consonte a base 16 da antedita convocatoria, publícase esta resolución definitiva da convocatoria.

A resolución definitiva está composta por dúas listaxes:

1.- A listaxe da resolución definitiva das bolsas por escaseza de recursos.
2.- A listaxe da resolución definitiva das bolsas por conciliación.

Clarexar que os importes indicados corresponden á contía das bolsas por todo o curso escolar.

Educación

Información sobre charlas nutricionais

Publicase información relativa a centros e horarios onde se desenvolverán charlas nutricionais

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE IGUALDADE, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

IV Plan de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 21/09/2017, aprobou o IV Plan de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela 2017-2020.
Para consultar o seu contido prema aquí

SERVIZOS COMUNITARIOS

Convocatoria da proba previa á obtención do permiso municipal de condutor

Anuncio da convocatoria da proba previa á obtención do permiso municipal de condutor.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 29 de decembro 2017.

CULTURA

Convocatoria de residencias de creación artística e estadías técnicas para proxectos de artes escénicas. Curso 2017-2018

O Concello de Santiago de Compostela abre a segunda convocatoria de residencias de creación ou estadías técnicas para proxectos de artes escénicas na Sala Agustín Magán (situada no Centro Sociocultural de Santa Marta). As residencias serán de creación e investigación artística contando con apoio loxístico e técnico pero en ningún caso conlevarán dotación económica ningunha.

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE EMPREGO

Convocatoria do programa Plan Xuvenil de Integración Profesional "Mocidade con Emprego".

Destinatarios/as: Mozos/as maiores de 16 anos e menores de 30 ,desempregados/as, non integrados/as nos sistemas de educación ou formación e estar rexistrados/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Obxecto: Mellorar a empregabilidade da mocidade a través da realización de 19 itinerarios personalizados de integración profesional que combinan formación, prácticas profesionais non laborais e asesoramento na busca activa de emprego

Prazo: Do 17 de outubro ate que se cubran as 323 prazas.

Lugar de inscrición: On-line, na seguinte web: www.ponteenmarcha.gal

O resto de publicacións e anuncios relativos ao procedemento de selección do programa, realizaranse na web da Axencia Local de Colocación. www.axencialocaldecolocacion.org

O Programa Plan Xuvenil de Integración profesional "Mocidade con Emprego" Santiago 2017-2020 está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Iniciativa de Empleo Juvenil e a Garantía Xuvenil.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Concellería de Igualdade

Corrección de erros das Bases e convocatoria de subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade

Publícanse corrección de erro ás Bases e Convocatoria de Subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero para o ano 2017, publicadas no BOP da Coruña do 27 de xuño de 2017 (núm. 120).

Onde di:
14. XUSTIFICACIÓN E PAGO DA SUBVENCIÓN. "O prazo para a xustificación da subvención terminará o 30 de
octubre de 2017".
Debe dicir:
14. XUSTIFICACIÓN E PAGO DA SUBVENCIÓN. "O prazo para a xustificación da subvención terminará o 30 de
novembro de 2017".

PERSOAL

Listaxes de agarda para a provisión de prazas de técnico/a medio en informática

O Concello de Santiago de Compostela anuncia convocatoria pública, co obxecto da elaboración de listas de agarda e posterior nomeamento de funcionario interino técnico/a medio en informática, do subgrupo A2, nivel 18.

Máis información en Emprego do Concello

Data de publicación: 9/10/2016
Data da publicación listaxe provisional de admitidos:02/11/2016
Data da publicación da listaxe definitiva de admitidos: 24/02/2017
Data da publicación das cualifiacións obtidas polos aspirantes: 08/03/2017


Compartir: