CONVIVENCIA

Instrución sobre procedementos sancionadores en establecementos públicos e actividades de lecer e sobre criterios en materia de cabida, ocupación e capacidade de evacuación de establecementos públicos

Publícanse a instrución sobre criterios aplicables en materia de medidas cautelares de peche, iniciación de procedementos sancionadores, tipificación de infraccións e determinación de sancións en establecementos públicos e actividades de lecer, así como as instruccións sobre criterios aplicables en materia de cabida,ocupación e capacidade de evacuación de establecementos públicos.

PERSOAL

Listaxes de agarda para a provisión de prazas de técnico/a medio en informática

O Concello de Santiago de Compostela anuncia convocatoria pública, co obxecto da elaboración de listas de agarda e posterior nomeamento de funcionario interino técnico/a medio en informática, do subgrupo A2, nivel 18.

Máis información en Emprego do Concello

Data de publicación: 9/10/2016
Data da publicación listaxe provisional de admitidos:02/11/2016
Data da publicación da listaxe definitiva de admitidos: 24/02/2017

SERVIZOS ECONÓMICOS. OFICINA ORZAMENTARIA

Aprobación inicial do proxecto de orzamentos e cadro de persoal do exercicio 2017 do Concello de Santiago de Compostela

O Orzamento Xeral, no que se integran os orzamentos do Concello de Santiago de Compostela, do Auditorio de Galicia e das empresas municipais INCOLSA e TUSSA, así como o cadro de persoal para o ano 2017, foi aprobado inicialmente por acordo do Pleno municipal na sesión extraordinaria celebrada o día 18 de febreiro de 2017, e exponse ao público durante 15 días hábiles, neste prazo os interesados poderán examinalo nos Servizos Económicos do Concello, na rúa Galeras número 5, e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Documentos relacionados

TESOURERÍA-SECCIÓN DE RECADACIÓN

Notificación edictal de providencias de constriximento

Anuncio de notificación do 7 de febreiro de 2017 de providencias de constriximimento.

Direccións relacionadas

SERVIZOS COMUNITARIOS

Proba previa á obtención do Permiso Municipal de condutor

Publícase a listaxe de persoas que resultaron aptas e non aptas na proba previa á obtención do Permiso Municipal de condutor.

Aqueles aspirantes que resultaron aptos deberán facer o ingreso sinalado na Ordenanza fiscal 3.08, apartado d) como Permiso de Condución, debendo acreditar o devandito ingreso no Negociado de Servizos Básicos, Mercados e Transportes para a posterior emisión do carnet acreditativo de Permiso Municipal de Conductor.

Direccións relacionadas

TRÁFICO

Tarxetas de paso e parada para a rúa San Francisco

O día 16 de xaneiro ábrese o prazo para que os veciños da rúa San Francisco poidan solicitar a tarxeta de paso e parada correspondente ao ano 2017 na Oficina de Atención á Cidadanía, sita na rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo, de luns a venres, de 9 a 14 horas.

A tarxeta recollerase no departamento de Tráfico, situado na rúa Costa do Cristo s/n, en horario de 9 a 14 horas.

TRÁFICO

Listaxe definitiva de artistas que realizan actividades artísticas en espazos públicos (1º trimestre de 2017)

Publícase a listaxe definitiva de artistas que realizan actividades artísticas en espazos públicos para o primeiro trimestre do ano 2017 (meses de xaneiro, febreiro e marzo).

URBANISMO

Notificación Decreto de concesión prazo alegacións. DIS/419/2013

Notificación Decreto de concesión prazo de alegacións a Dª María Ferreiro Iglesias e remisión copia dos escritos presentados ao Negociado de Licenzas de Obras. Expediente DIS/419/2013.

Direccións relacionadas

Compartir: