EDUCACIÓN

Listaxe de admitidos no Programa municipal de conciliación de Semana Santa 2018

Publicación da listaxe de admitidos no Programa municipal de conciliación de Semana Santa 2018.

Direccións relacionadas

EDUCACIÓN

XI Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 18 de marzo de 2018, probou as bases do XI Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados.

O prazo de presentación de solicitudes ábrese coa publicación das bases no BOP da Coruña e finaliza o 14 de maio de 2018.

Documentos relacionados

DEPORTES

Solicitude de instalacións deportivas municipais para o desenvolvemento de actividades puntuais (verán 2018)

Apertura do prazo de solicitude de instalacións deportivas municipais para o desenvolvemento de actividades, programas, campionatos e outro tipo de eventos deportivos, en xeral, a realizar durante o período de 11 de xuño a 7 de xullo e do 20 de agosto ao 9 de setembro, ambos inclusive.

O prazo de solicitude será do 21 de marzo ao 20 de abril, ambos inclusive

TRÁFICO

Publicacións no BOE relativas a notificacións de denuncias e resolucións de recursos e sancións

Publicacións no BOE do 14 de marzo de 2018 relativas notificacións de denuncias e resolucións de recursos e sancións

EDUCACIÓN

Programa municipal de conciliación de Semana Santa 2018

O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago ten previsto a realización dun programa de conciliación laboral e familiar no período das vacacións de Semana Santa 2018 (26, 27, 28 de marzo e 2 de abril). Este programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións do CEIP As Fontiñas e do CEIP Raíña Fabiola, destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil e Primaria do municipio de Santiago.

Prazo de inscrición no programa: do 6 ao 23 de marzo de 2018 (ámbolos dous incluídos)

Direccións relacionadas

TRÁFICO

Tarxetas de municipio

Relación de tarxetas de residentes por razón de municipio que se dan de baixa por impago da taxa anual correspondente, prevista no artigo 4 da Ordenanza Fiscal 3.17, previa comprobación de oficio por parte do Concello.

Documentos relacionados

EXPROPIACIÓS

Anuncio de expropiación forzosa dos bens e dereitos necesarios para executar a fase I do proxecto integrado da estación intermodal de Santiago de Compostela

Anuncio de notificación do 8 de marzo de 2018 en procedemento de expropiación forzosa, con urxente ocupación, dos bens e dereitos necesarios para executar a fase I do proxecto integrado da estación intermodal de Santiago de Compostela.

Convócase aos titulares de dos bens e dereitos afectados pola expropiación ao acto de levantamento da acta previa á ocupación, a fin de que comparezan o día 5 de abril de 2018 no Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro, 1-2º andar (Urbanismo. Expropiacións).

Documentos relacionados

EDUCACIÓN

Escolas infantís municipais

A Xunta de Goberno aprobou os prazos de admisión e matrícula nas escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños, para o próximo curso 2018-2019.

Prazos de inscrición:
- Solicitudes de reverva de prazas e traslados: do 1 de marzo ao 12 de marzo 2018
- Solicitudes de novo ingreso: do 16 de marzo ao 16 de abril de 2018

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do período impositivo 2018

Configurado pola Tesourería o padrón do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do período impositivo 2018, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende núm. 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 5 de marzo e o 7 de maio de 2018.

Documentos relacionados


Compartir: