TESOURERÍA. SECCIÓN DE RECADACIÓN

Anuncio de notificación en procedemento de apremio

Publicación no BOE de anuncio de notificación de 9 de novembro de 2018 en procedemiento apremio.

Prazo de comparecencia:
A comparecencia para recibir a notificación deberá producirse no prazo de quince días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado.

Lugar de comparecencia:
Oficina de Atención ao Contribuinte, sita na rúa Presidente Salvador Allende nº 4 baixo, de Santiago de Compostela (A Coruña), en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres.

Documentos relacionados

EDUCACIÓN

Programa municipal de conciliación de Nadal 2018

O día 16 de novembro ábrese o prazo de inscrición no Programa de Conciliación laboral e familiar de Nadal 2018, organizado polo Departamento de Educación e Cidadanía.
Este programa concíbese como un espazo educativo e de promoción do lecer, ademais de ser unha alternativa de conciliación para as familias no tempo de vacacións do Nadal.

Está dirixido a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. As actividades desenvolveranse os días 24, 26, 27, 28 e 31 de decembro de 2018, e 2, 3, 4 e 7 de xaneiro de 2019 nos CEIP Monte dos Postes e CEIP Raíña Fabiola, de alcanzarse o número mínimo de participantes requirido.
Poden participar nenos e nenas empadroados no Concello de Santiago de Compostela ou que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria de Santiago de Compostela, con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Teñen a opción de escoller entre participar todos os días do programa ou en días soltos.

A inscrición realizarase a través Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa Presidente Salvador Allende, 4), ou no Rexistro Auxiliar do Centro Sociocultural o Ensanche (Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14-16) cubrindo o formulario dispoñible nesta web, no Departamento de Educación e Cidadanía ou no propio rexistro. A admisión será por rigorosa orde de inscrición.

O prazo de inscrición estará aberto dende o venres día 16 de novembro ata o venres 30 de novembro de 2018. O horario será de 7:45 a 16:00 horas. O servizo de madrugadores funcionará de 7:45 a 9:00 horas e poderá ser con ou sen almorzo. De 9:00 a 14:00 horas realizaranse os obradoiros e actividades. Finalmente, entre as 14:00 e as 16:00 horas, existe a posibilidade de solicitar o uso do servizo de comedor.

Máis información:
Departamento de Educación e Cidadanía
Edificio CERSIA. Rúa Álcalde Raimundo López Pol, s/n-San Lázaro
Teléfono: 981 554 400/401 Fax: 981 571 511
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADES, SAÚDE E CENTROS CIVICOS

Resolución definitiva da convocatoria de concesión de axudas individuais para o uso do servizo de taxi. Ano 2018

De conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local de data 2 de novembro de 2018, publícase a resolución definitiva da convocatoria de concesión de axudas individuais para o uso do servizo de taxi como medio alternativo adaptado as persoas con déficits de mobilidade e que non poden ou presentan graves dificultades para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago para o ano 2018.

Data de publicación: 9/11/2018

Direccións relacionadas

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos.

O citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.

Documentos relacionados

CONCELLARÍA DE IGUALDADE, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

Resolución da convocatoria de subvencións para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade entre mulleres e homes e das persoas do colectivo (LGTBOI) e de prevención e loita contra as violencias machistas. Ano 2018

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 11 de outubro de 2018, acordou a resolución da convocatoria de subvencións para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e intersexual (LGTBOI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 2018.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

TRÁFICO

Procedementos de resolución de recursos e sancións en materia de tráfico

Publicación no BOE de varios procedementos de resolución de recursos e sancións en materia de tráfico.

EDUCACIÓN

Obradoiros nas escolas infantís municipais. Curso 2018-19

Obradoiros para o curso 2018-2019 nas escolas infantís municipais de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños.

As persoas interesadas terán que cubrir e presentar o impreso de solicitude no Rexistro xeral do Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador Allende 4, Galeras) ou no Rexistro auxiliar do Centro Sociocultural do Ensanche (Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16 Baixo),ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

O prazo de presentación da solicitude ábrese o día 3 de setembro de 2018. As admisións das solicitudes presentadas polas persoas interesadas, realizarase por rigurosa orde de entrada nos rexistros, referidos con anterioridade. Esta orde de entrada (en canto ao día e hora de presentación) determinará a confección da listaxe de persoas admitidas e excluídas neste procedemento, en atención as prazas dispoñibles, e referidas con anterioridade, en cada Escola Infantil Municipal.

Direccións relacionadas


Compartir: