O Concello de Santiago pon á túa disposición un completo directorio de enderezos e teléfonos a través do que podes contactar de forma directa coas distintas concellarías, áreas, empresas e departamentos encargados da xestión dos servizos que a entidade municipal lle ofrece á cidadanía.
Concellaría
Alcaldía
Comunicación
Praza do Obradoiro, 1-baixo
Tel.: 981 543 109

CERSIA Empresa
Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 542 493 / / Fax: 981 542 492
Contactar co Concello
Web: www.cersiaempresa.org

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Concellaría de Centros Socioculturais, Barrios e Obras
Oficinas Centrais e Administración da Concellería de Centros Socioculturais
Centro Sociocultural O Ensanche, Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16
Tel.: 981 543 001 / Fax: 981 543 002
Web: www.santiagosociocultural.org

Brigada de Vías e Obras
Polígono do Tambre. Vía Pasteur, 14.
Tel.: 619 811 971

Obras e Proxectos
Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n (Estación de Autobuses)
Tel.: 981 542 422

Relacións Veciñais
Casa das Asociacións
Rúa Manuel Beiras, 3 (antiga estación de Cornes)
Tel.: 981 542 350
Concellaría de Deportes e Benestar Animal
Deportes
Estadio Multiusos de San Lázaro, porta 1. Avda. Fernando Casas Novoa, 20.
Tel.: 981 528 730 // Web: deportes.santiagodecompostela.gal
Concellaría de Economía, Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local
Intervención e Tesouraría
Galeras, 5- 3º andar
Tel.: 981 542 319 (Intervención) // 981 542 317 (Tesouraría)

Atención ao Contribuínte
Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977

Persoal
Pazo de Raxoi
Tel.: 981 542 326

Contratación
Rúa Presidente Salvador Allende, 6-8 baixo
Tel.: 981 543 033

Compras e Subministros
Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 314

Arquivo Municipal
Praza do Obradoiro, 1-3º andar
Tel.: 981 543 085 /
Horario: de luns a venres (excepto festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Concellaría de Educación, Mocidade, Igualdade e Políticas Lingüísticas
Educación e Cidadanía
Avenida Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 554 400

Mocidade
Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16
Tel.: 981 543 001 / Web: Departamento de Xuventude en Facebook

Lingua
Pazo de Raxoi, entrada polo baixo da Travesía de Raxoi, 1º andar
Tel.: 981 542 409 / Web: Departamento de Lingua Galega en Facebook
Concellaría de Medio Ambiente, Convivencia e Informática
Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC)
Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 314
Concellaría de Medio Rural
Medio Rural
Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n (Estación de Autobuses)
Tel.: 981 542 422

Relacións Veciñais
Casa das Asociacións
Rúa Manuel Beiras, 3 (antiga estación de Cornes)
Tel.: 981 542 350
Concellaría de Mobilidade, Seguridade Cidadá e Festas
Mobilidade
Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n (Estación de Autobuses)
Tel.: 981 568 210

Seguridade Cidadá e Tráfico
Pazo de Raxoi
Tel.: 981 542321

Festas
Rúa Nova, 21 (Teatro Principal)
Tel.: 981 542 347
Concellaría de Presidencia, Relacións Institucionais e Turismo. Delegado do Ano Santo 2021
Relacións Públicas e Protocolo
Praza do Obradoiro, 1-1º andar
Tel.: 981 542 357

Oficina central de información turística municipal
Rúa do Vilar, 63
Tel.: +34 981 555 129
Fax: 981 584 748
Abierta todo o ano
Inverno: todos os días de 9 a 14 e de 16 a 19 horas
Semana Santa e do 1 de xuño ao 30 setembro: todos os días de 9 a 21 horas.
info@santiagoturismo.com
Web: www.santiagoturismo.com

Atención á Cidadanía
Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Concellaría de Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica e Acción Cultural
Urbanismo
Praza do Obradoiro, 1- 2º andar
Tel.: 981 542 420

Cidade Histórica e Rehabilitación
Praza de Cervantes, 5-1º e 2º
Tel.: 981 542 437 // 981 542 419 (Rehabilitación)

Cultura. Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións s/n.
Tel.: 981 552 290
Web: www.compostelacultura.gal // www.compostelacultura.gal/portalinstitucional
Concellaría Políticas Sociais, Saúde, Medio Ambiente, Parques e Xardíns
Servizos Sociais
Isaac Diaz Pardo 2- 4 (Galeras)
Tel: 981 542 465

Unidade Municipal de Drogodependencias (UMAD)
Rúa Manuel María, 8 (Salgueiriños)
Tel.: 981 528 787 / / Fax: 981 528 780 / Correo electrónico: umad@santiagodecompostela.gal
Contactar co Concello
Web: umad.santiagodecompostela.gal

Medio Ambiente
Praza de Camilo Díaz Baliño, 15-baixo
Tel.: 981 543 147

Parques e Xardíns
Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n
Tel.: 981 542 451
Directorio
Alcaldía
Praza do Obradoiro, 1-1º andar
Tel.: 981 542 357
Fax: 981 563 864
Contactar co Concello
Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 420
Fax: .
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: Consultar co departamento
Oficinas Centrais e Administración da Concellería de Centros Socioculturais
Centro Sociocultural O Ensanche, Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16
Tel.: 981 543 001
Fax: 981 543 002
Web: www.santiagosociocultural.org
Área de Urbanismo
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 420 (Cita previa técnicos municipais)
Contactar co Concello
Apertura de establecementos
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 428
Fax: 981 542 430
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Arquivo Municipal
Praza do Obradoiro, 1-3º andar
Tel.: 981 543 085

Horario: De luns a venres, agás festivos, de 9:00 a 14:00 h.
Asesoría xurídica
Praza do Obradoiro,1
Tel.: 981 542 316
Atención á Cidadanía
Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.
Atención ao Contribuínte
Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977 (de 8 a 20 h. en horario ininterrompido) / 981 542 384 (de 9 a 14 h.)
Fax: 981 542 381
Contactar co Concello

Horario: Atención presencial, de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público ata o 15 de setembro:de 9:00 a 13:00 h. (agás horario específico de cita previa)
Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións s/n.
Tel.: 981 552 290
Fax: 981 574 250
Contactar co Concello
Web: www.auditoriodegalicia.org
www.compostelacultura.gal
Bombeiros. Servizo de extinción de incendios e salvamento
Avenida de Rodríguez de Viguri, 45
Tel.: 981 542 444 / 080 (emerxencias)
Fax: 981 542 450
Contactar co Concello

Horario: Todos os días, de forma ininterrompida.
Brigada Municipal de Vías e Obras
Polígono do Tambre. Vía Pasteur n. 14.
Tel.: 981 528 724
Fax: 981 528 725

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas
Cartografía
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 424
Fax: 981 542 427
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas. O persoal técnico atende ao público, previa cita (teléfono: 981 542 420), os luns e xoves de 12:00 a 14:00 horas.
Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Rúa Manuel María, 6 (Salgueiriños)
Tel.: 981 542 471
Fax: 981 542 484
Contactar co Concello
Cita previa
cabes@santiagodecompostela.gal
Centro de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS)
Carlos Briones Valera, s/n
Tel.: 981 566 600

Horario: De luns a venres (agás festivos) de 9.00 a 14.00 horas.
Centro do servizo de retirada de vehículos coa guindastre municipal
Rúa Amio, s/n (Polígono Costa Vella)
Tel.: 981 582 220
Centro Sociocultural Aurelio Aguirre (Conxo)
Campo de Conxo, 15
Tel.: 981 528 740
Fax: 981 528 739
Contactar co Concello

Horario: Administración: de luns a venres (agás festivos), de 8:00 a 15:00 h.
Dinamización: de martes a venres de 10:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 22:00 h. Sábados de 10:00 a 14h. e de 17:00 a 21:00 h. (agás festivos).
Centro Sociocultural da Rocha
Rúa do Beado, 1. Rocha Vella
Tel.: 981 543 003
Fax: 981 543 003
Centro Sociocultural da Trisca
Corredoira das Fraguas, 92
Tel.: 981 543 191
Fax: 981 543 192
Contactar co Concello

Horario: Administración: de luns a venres (agás festivos), de 8:00 a 15:00 h.
Dinamización: de martes a venres de 10:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 22:00 h. Sábados de 10:00 a 14h. e de 17:00 a 21:00 h. (agás festivos).
Centro Sociocultural de Fontiñas
Rúa Berlín, 13
Tel.: 981 528 750
Fax: 981 528 745
Contactar co Concello

Horario: Administración: de luns a venres (agás festivos), de 8:00 a 15:00 h.
Dinamización: de martes a venres de 10:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 22:00 h. Sábados de 10:00 a 14h. e de 17:00 a 21:00 h. (agás festivos).
Centro Sociocultural de Santa Marta
Rúa de Antonio Rama Seoane, 6
Tel.: 981 543 017
Fax: 981 543 018
Centro Sociocultural de Villestro
Lugar de Quintáns, s/n. Villestro
Tel.: 981 537 818
Fax: 981 537 818
Centro Sociocultural do Castiñeiriño
Virxe de Fátima, s/n
Tel.: 981 542 459
Fax: 981 543 121
Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche
Rúa Frei Rosendo Salvado, 14 – 16
Tel.: 981 543 001
Fax: 981 543 002
Contactar co Concello

Horario: Administración: de luns a venres (agás festivos), de 8:00 a 15:00 h.
Dinamización: de martes a venres de 10:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 22:00 h. Sábados de 10:00 a 14h. e de 17:00 a 21:00 h. (agás festivos).
Centro Sociocultural José Saramago (Vite)
Rúa Carlos Maside, 7
Tel.: 981 542 490
Fax: 981 542 489
Contactar co Concello

Horario: Administración: de luns a venres (agás festivos), de 8:00 a 15:00 h.
Dinamización: de martes a venres de 10:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 22:00 h. Sábados de 10:00 a 14h. e de 17:00 a 21:00 h. (agás festivos).
CERSIA Empresa
Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 542 493
Fax: 981 542 492
Contactar co Concello
Web: www.cersiaempresa.org

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Comercio
Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 542 493
Contactar co Concello
Web: comercio.santiagodecompostela.gal

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Correo: comercio@santiagodecompostela.gal
Compostela Film Comision
Rúa do Vilar, 68
Tel.: 981 580 499
Fax: 981 554 128
Contactar co Concello
Web: www.santiagoturismo.com
Comunicación (Prensa)
Praza do Obradoiro, 1-baixo
Tel.: 981 543 109
Fax: 981 589 688
Contactar co Concello
Consorcio da Cidade de Santiago
Casa Vaamonde, Rúa do Vilar, 59.
Tel.: 981 574 700
Fax: 981 574 750
Web: www.consorcio-santiago.org/
Contratación
Rúa Presidente Salvador Allende, 6-8 baixo
Tel.: 981 543 033
Fax: 981 542 304
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Cruz Vermella
Avda. de Lugo s/n. 15703
Tel.: 981586969
Contactar co Concello
Cultura
Auditorio de Galicia. Praza da música en Compostela, 1
Tel.: 981 574 152
Contactar co Concello
Web: www.compostelacultura.gal
Departamento de Deportes
Avda. Fernando Casas Novoa, 20. Estadio Municipal Verónica Boquete, porta 1 (San Lázaro)
Tel.: 981 528 730
Fax: 981 528 737
Contactar co Concello
Web: deportes.santiagodecompostela.gal/gl

Horario: De luns a venres (agás festivos) de 9:00 a 14:00 h.
Dirección de Área de Urbanismo
Praza do Obradoiro, 1- 2º andar
Tel.: 981 542 439
Fax: 981 542 421
Contactar co Concello
Disciplina urbanística
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 431
Fax: 981 542 432
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Educación
Avenida Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 554 400 / 981 554 401
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Emprego
Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 543 060
Fax: 981 542 407
Web: www.axencialocaldecolocacion.org

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h
Escola Infantíl Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños
Rúa do Lavadoiro, s/n
Tel.: 981 528 707

Escola infantil municipal de Conxo
Praza Aurelio Aguirre, 1. Conxo
Tel.: 981 528 702
Contactar co Concello
Escola infantil municipal de Fontiñas
Rúa de Londres, 12-14
Tel.: 981 528 703
Escola Municipal de Música
Finca Vista Alegre. Rúa das Salvadas, s/n
Tel.: 981 528 701 / 881 956 924 / 636 979 527
Contactar co Concello
Expropiacións
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 425
Fax: 981 542 427
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Festas
Rúa Nova, 21 (Teatro Principal)
Tel.: 981 542 347
Fax: 981 542 348
Contactar co Concello
Información e Comunicación Local, S.A. (Incolsa)
Rúa do Vilar, n. 63, baixo.
Tel.: 981 555 129
Fax: 981 554 748
Contactar co Concello
Web: www.santiagoturismo.com
Intervención. Fiscalización e contabilidade
Galeras, 5- 3º andar
Tel.: 981 542 319
Fax: 981 542 380

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Licenzas e comunicacións de obras
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 420
Fax: 981 542 430

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Lingua galega
Pazo de Raxoi, entrada polo baixo da Travesía de Raxoi, 1º andar
Tel.: 981 542 409
Web: www.facebook.com/linguagalegasantiagodecompostela
Correo: dlg@santiagodecompostela.gal
Medio ambiente
Praza Camilo Díaz Baliño, 15 baixo
Tel.: 981 543 147
Fax: 981 542 368
Contactar co Concello
Servizo de lacería Tel.: 981 542 323
Mercado Nacional de Gando
Lugar de Amio
Tel.: 981 528 758 / 981 528 760
Fax: 981 528 759
Mercados Centrais de Abastecemento de Santiago, Mercagalicia S.A.
Vía La Cierva s/n., Polígono do Tambre.
Tel.: 981 563 055
Fax: 981 563 699
Contactar co Concello
Web: mercagalicia.gal/
Mocidade
Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16
Tel.: 981 543 001
Fax: 981 543 002
Contactar co Concello
Web: https://www.facebook.com/pages/Conceller%C3%ADa-de-Xuventude-de-Santiago-de-Compostela/151484694905798

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Muller
Isaac Díaz Pardo, 2-4
Tel.: 981 542 465
Fax: 981 542 469
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos) de 9:00 a 11:30 horas para o servizo de información e de 12:00 a 14:00 horas para solicitar cita.
Oficina do Proxecto Urbana Santiago Norte
Anexo Escola Municipal de Música (Colexio Apóstolo Santiago) Rúa de Betanzos, 55
Tel.: 981 543 196
Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC)
Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 314
Fax: 981 543 014
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Oficinas municipais de turismo

Web: www.santiagoturismo.com
Oficina central de información turística municipal
Rúa do Vilar, 63
Tel.: +34 981 555 129
Fax: 981 584 748
Aberta todo o ano
Inverno: todos os días de 9 a 14 e de 16 a 19 horas
Semana Santa e do 1 de xuño ao 30 de setembro: todos os días de 9 a 21 horas.

Oficina de información turística municipal
Dársena de Xoán XIII
Aberta: Semana Santa e do 1 de xuño ao 30 de setembro
Padrón Municipal de Habitantes
Baixos de Raxoi (entrada pola rúa Raxoi)
Tel.: 981 542 318
Fax: 981 543 028
Contactar co Concello

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9.00 a 13.00 horas.
Parques e Xardíns
Praza de Camilo Díaz Baliño n. 16. Lateral da Estación de autobuses
Tel.: 981 542 451
Fax: 981 542 455

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Participación Cidadá
Casa das Asociacions de Cornes. Rua Manuel Beiras 3.
Tel.: 981 542350
Fax: 981 543 089
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h
Persoal. Xestión de Recursos Humanos
Pazo de Raxoi, entrada polo baixo da Travesía de Raxoi, 1º andar
Tel.: 981 542 496 (persoal funcionario) 981 542 498 (laboral) 981 542 499 (recursos humanos)
Fax: 981 542 497
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos) de 9.00 a 14.00 horas.
Policía Municipal
Pazo de Raxoi, entrada pola Costa do Cristo.
Tel.: 981 542 323. Obxectos perdidos: 981 543 027. Emerxencias: 092
Fax: 981 575685
Contactar co Concello
Web: policialocal.santiagodecompostela.gal

Horario: Todos os días as 24 horas.
Protección Civil
Avenida Fernando Casas Novoa, 20. Local 1 (Estadio de San Lázaro)
Tel.: 981 543 105
Fax: 981 543 108
Contactar co Concello
Protocolo e Relacións Públicas
Praza do Obradoiro, 1
Tel.: 981 542 312
Fax: 981 542 302
Contactar co Concello
Proxección e Planificación
Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n. (Estación de autobuses)
Tel.: 981 542 422
Fax: 981 542 423
Contactar co Concello
Rehabilitación e Vivenda
Praza de Cervantes n. 5-2º
Tel.: 981 54 24 37
Tel. tramitación de subvencións: 981 542 419
Rexistro Xeral
Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: 981 543 122
Fax: 981 543 133
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.
Rexistro Auxiliar do Ensanche
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Tel.: 981 543 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

O Rexistro auxiliar do Ensanche permanecerá pechado o día 22 de outubro de 2019 e os días 28, 29, 30 e 31 de outubro de 2019.
Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.
Secretaría
Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro, 1 baixo
Tel.: 981 542 316 (secretaría xeral do Pleno) e 981 542390 (secretaría xeral do goberno municipal)
Fax: 981 542 391 (secretaría xeral do Pleno) e 981 542 391 (secretaría xeral do goberno municipal)
Secretaría de matrimonios civís
Praza do Obradoiro,1-1º andar
Tel.: 981542326
Contactar co Concello

Horario: De 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, agás festivos.
Servizos comunitarios
Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 324
Fax: 981 542 304
Contactar co Concello
Servizos Sociais
Rúa Isaac Díaz Pardo, 2-4 (Galeras)
Tel.: 981 542 465
Fax: 981 542 484
Contactar co Concello
Cita previa
ssociais@santiagodecompostela.gal
Servizos urbanísticos: Patrimonio
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 425
Fax: 981 542 427
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Servizos urbanísticos: Planeamento urbanístico
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 426
Fax: 981 542 427
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Sociedade Anónima Municipal de Transporte (TUSSA)
Estación de autobuses, Praza de Camilo Díaz Baliño s/n.
Tel.: 981 568 210
Fax: 981 574 324
Contactar co Concello
Web: www.tussa.org
Tanatorio municipal
Rúa das Mulas, s/n (Boisaca)
Tel.: 981 555 184
Fax: 981 568 035
Contactar co Concello
Tesouraría
Galeras, 5-3º andar
Tel.: 981 542 317
Fax: 981 542 376

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario da Oficina de atención ao público na Oficina de Atención ao Contribuiente ata o 15 de septembro de 9:00 a 13:00 13:00 horas, a excepción de citas previas.
Tráfico
Pazo de Raxoi, baixo. Entrada pola rúa Costa do Cristo.
Tel.: 981 542321
Fax: 981 542338
Contactar co Concello

Horario: Atención ao público: luns, mércores e venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Unidade de Atención ás Migracións
Rúa Isaac Díaz Pardo, 2-4 (Galeras)
Tel.: 981 542 495
Fax: 981 542 494
Contactar co Concello

Horario: Atención ao público:
Horario de inverno: de luns a xoves de 9:00 a 14:00 horas.
Horario de verán (meses de xullo eagosto ): de 9:00 a 13:00 horas.
Unidade Municipal de Drogodependencias (UMAD)
Rúa Manuel María, 8 (Salgueiriños)
Tel.: 981 528 787
Fax: 981 528 780 / Correo electrónico: umad@santiagodecompostela.gal
Contactar co Concello
Web: umad.santiagodecompostela.gal

Horario: Atención ao público:
De luns a venres
de 8:00 a 15:00 horas

Horario do laboratorio:
De luns a venres:
de 8:00 h. a 15:00 horas
Xestión de recintos deportivos - Sociedade Mixta Deportiva Xade, S.L.
Multiusos Fonte do Sar, rúa Diego Bernal s/n.
Tel.: 981 568 160
Fax: 981 568 161
Web: www.multiusos.net/
Xestión tributaria, Recadación e Inspección
Galeras, 5 -3º andar
Urxencias
Policía municipal
Tel.: 981 542 323 / 092
Policía autonómica
Tel.: 981 546 474
Policía nacional
Tel.: 091
Garda civil
Tel.: 981 581 611
Garda civil de tráfico
Tel.: 981 582 266
Bombeiros
Tel.: 981 542 446 / 080
Urxencias
Tel.: 112 / 061
Cruz Vermella
Tel.: 981 586 969
Contra o maltrato
Tel.: 016
Servizos sociais
Tel.: 981 542 465
Hospital clínico
Tel.: 981 950 000
Hospital provincial
Tel.: 981 951 500
Servizo de recollida domiciliaria de lixo
Tel.: 981 565 469
Servizo de augas
Tel.: 981 561 555
Avarías: 981 572 723 / 900 201 250
Oficina municipal de información ao consumidor
Tel.: 981 542 314
Radio taxi
Tel.: 981 569 292
Aeroporto
Tel.: 981 547 500
Estación de autobuses
Tel.: 981 542 416
Estación de ferrocarril
Tel.: 902 240 202
Depósito municipal de vehículos (guindastre)
Rúa Amio, s/n (Polígono Costa Vella)
Tel.: 981 582 220
Información de transporte urbano
Tel.: 901 120 054
Información dos aparcadoiros
Tel.: 981 583 447
Administración do transporte urbano
Tel.: 981 568 210
Servizo de lacería
Tel.: 981 542 323
Compartir: