Os avisos serven para dar a coñecer os comunicados de carácter urxente, licitacións abertas, rúas cortadas ao tráfico e desvíos alternativos.CONVIVENCIA

Corte de tráfico na rúa Nova

Con motivo dos traballos de reparación de pavimentos no recinto intramuros, a rúa Nova permanecerá cortada ao tráfico, no tramo comprendido entre Tras Salomé e Xelmírez, dende o luns 29 de maio ata o luns 5 de xuño.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CONVIVENCIA

Corte de tráfico na rúa de Montero Ríos

Por mor da realización dos traballos de corrección de pendentes e drenaxes da calzada na rúa de Montero Ríos, esta permanecerá cortada ao tráfico dende o vindeiro luns 29 de maio e ata o martes 6 de xuño, no tramo comprendido entre as rúas de Alfredo Brañas e Xeneral Pardiñas.

Durante este período só se permitirá o acceso aos garaxes, facilitando a entrada dos vehículos alternativamente pola propia rúa de Montero Ríos ou por Xeneral Pardiñas. A carga e descarga afectada por este tramo deberá facerse dende as zonas próximas existentes dedicadas a tal fin.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CONVIVENCIA

Réxime de estacionamento en Xeneral Pardiñas e Montero Ríos

A Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia lembra que, actualmente, na rúa de Xeneral Pardiñas, as zonas de estacionamento están reservadas a carga e descarga de mercadorías, co seguinte horario: de 7:00 a 12:00 e de 14:30 a 18:00 horas. Fóra deste horario, co fin de posibilitar o estacionamento e a parada de vehículos, estas prazas serán destinadas a parada non superior a 15 minutos, suprimindo as prazas de estacionamento reguladas da ORA existentes ata agora.

Por outra parte, a causa da reurbanización da rúa de Montero Ríos, realizáronse varias modificacións nas reservas de estacionamento da vía pública:

- Eliminouse unha praza para persoas con discapacidade, situada no cruce coa avenida de Rosalía de Castro. Co fin de compensar esta medida, delimitáronse tres prazas para persoas con discapacidade nos extremos das seguintes rúas próximas: Rapa da Folla, Doutor Teixeiro e Xeneral Pardiñas.

- En relación ás prazas destinadas a carga e descarga de mercadorías, reduciuse a superficie da praza reservada ao servizo do supermercado Gadis en 10 metros cadrados, polo que só se mantén unha das prazas de carga e descarga no mesmo espazo.

CONVIVENCIA

Cumprimento do réxime xeral de curta duración da ORA

A Concellaría de Convivencia lembra aos/ás usuarios/as da zona ORA de réxime xeral de curta duración que, finalizado o tempo abonado para aparcar, os condutores deberán deixar a praza de aparcamento da zona onde se atopa o sector, non podendo regresar para aparcar en ningún dos sectores da referida zona ata transcorridas dúas horas. Polo tanto, aínda que a aplicación e-park (da que é responsable a empresa adxudicataria) permita renovar a autorización (por unha disfunción do programa), deberase cumprir a normativa xa que, de non facelo, poderán ser sancionados.

Compartir: