Os avisos serven para dar a coñecer os comunicados de carácter urxente, licitacións abertas, rúas cortadas ao tráfico e desvíos alternativos.CONVIVENCIA

Recomendacións para acudir aos Fogos do Apóstolo

Para todass aquelas persoas que queiran acudir a presenciar os Fogos do Apóstolo, a Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia fai unha serie de recomendacións:

• Acudir con suficiente antelación ao lugar dende onde ser queren ver os Fogos.
• Facer caso das instrucións que da o persoal de seguridade e da organización, respectando sempre as barreiras de seguridade.
• Non acudir con bebés e con carriños de nenos. Para os bebés son moi molestos os estoupidos, e os carriños son un impedimento para facer ben unha evacuación.
• Se acode con nenos pequenos, facelo con tempo suficiente para colocalos nun sitio con visibilidade, xunto ás barreiras de seguridade, onde terán maior seguridade e comodidade.
• No caso de sentirse mal, (mareos, lipotimias...) avisar os membros de Cruz Vermella, 061, Protección Civil ou Policía Local, que están situados ao longo do recinto de seguridade.
• Durante o lanzamento dos fogos, cabe a posibilidade de que caia algunha cinza, sobre todo se estamos situados a favor de vento. Se isto acontece, non fregar os ollos, é preferible lavalos con auga ou avisar os membros de Cruz Vermella, 061, Protección Civil ou Policía Local.
• Aínda que é raro que pase, se cae un artificio pirotécnico no chan, non recollelo ou darlle patadas, avisar a Protección Civil, Policía Local ou a propia organización. NUNCA SE DEBEN MANIPULAR.
• Deixar ás mascotas na casa, xa que as explosións adoitan ser moi desagradables para elas, sobre todo os cans. Correse tamén o perigo de que se asusten, escapen e todos empezan a querer coller o animal...
• Non acudir con chanclas ou zapatos que non amarren ben o pé.

TRANSPORTE URBANO

Reforzo nas liñas 1 e 6 do transporte urbano para o 25 de xullo

Con motivo da festividade do Apóstolo, as liñas 1 e 6 do transporte urbano serán reforzadas o día 25 de xullo:

LIÑA 1: reforzo en horario de mañá, ata as 15:00.

- Saídas do cemiterio de Boisaca: 7:30, 8:00, 8:20 e cada 20 minutos ata as 15:00. A partir das 15:00, cada 30 minutos.

- Saídas do Hospital Clínico: dende as 8:00 ata as 15:00, cada 20 minutos. A partir das 15:00, cada 30 minutos.

Os servizos con saída do Hospital Clínico en horario de mañá realizarán prolongación pola rúa de Amio ata o acceso ao recinto feiral.

LIÑA 6: reforzo ao longo de todo o día.

Os horarios na liña 6 para este día serán como os dun festivo na tempada de inverno, cunha frecuencia de 30 minutos ao longo de todo o día.

- Saídas de San Marcos: de 7:30 a 23:00, cada 30 minutos (por Amio, ás 8:00 e ás 11:00; por Asilo, ás 16:30).

- Saídas de Os Tilos: de 7:15 a 22:45, cada 30 minutos (por Amio, o servizo das 22:15).

*As restantes liñas do transporte urbano terán o día 25 horarios de festivo ao longo de todo o día.

TRANSPORTE URBANO

Desvío na liña 9 do transporte urbano no percorrido na Cidade da Cultura (luns 24 ata as 16:00 horas)

Con motivo dun acto que terá lugar na Cidade da Cultura o luns 24 de xullo, o percorrido interno do tráfico verase alterado. Así, a liña 9 do transporte urbano circulará polo vial exterior de ida e volta, ao estar cortado o acceso aos aparcadoiros.

Quedarán suprimidas as paradas de ida e volta á altura dos aparcadoiros. Os autobuses realizarán paradas alternativas no devandito vieiro, nas inmediacións da rotonda.

BANDO

Bando do alcalde relativo á protección do medio ambiente urbano e uso da vía pública

Adxúntase bando da Alcaldía relativo á actividade publicitaria visible dende a vía pública, no que se lembra a normativa vixente en materia de fixación de carteis, a colocación de soportes e a manifestación de calquera actividade publicitaria en todo o ámbito do Plan Especial da Cidade Histórica, así como as prohibicións expresas de invasión da vía pública con calquera elemento ou produto destinado á venda ou exposición, así como da colocación destes nas fachadas dos edificios, xambas, dinteis, medianeiras ou outros lugares visibles desde a vía pública.

Direccións relacionadas

Compartir: