Los avisos sirven para dar a conocer los comunicados de carácter urgente, licitaciones abiertas, calles cortadas al tráfico y desvíos alternativos.MOBILIDADE

Servizos de transporte para o evento "Cidade Imaxinaria", na Cidade da Cultura (24 de agosto)

Servizos de transporte o sábado 24 de agosto con motivo do evento Cidade Imaxinaria na Cidade da Cultura:

Sábado en horario de mañá, servizo coa liña 9:

- Saídas de Casas Novas con destino á CDC: de 8:30 a 13:30 (cada 60 minutos).

- Saídas da CDC con destino a Casas Novas: de 9:00 a 13:00 (cada 60 minutos).

Sábado en horario de tarde, servizo especial:

- Saídas da Cidade da Cultura ata praza de Galicia (Zara) – con itinerario e paradas da liña 9, excepto o Multiúsos (CDC, CDC 1, Piscinas, Fontes do Sar, Londres, Lisboa, Berlín, Concheiros, Cruceiro de San Pedro, Angustia, Bonaval, Valle-Inclán (La Salle), Virxe da Cerca, Fonte de Santo Antonio, praza de Galicia (Zara).

Horarios de saída da Cidade da Cultura: 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40 e 21:20 h.

- Saídas da praza de Galicia (Zara) – con itinerario e paradas da liña 9 ata a CDC, excepto o Multiúsos (praza de Galicia (Zara), Ensinanza, Virxe da Cerca, San Roque, Basquiños, Pastoriza, Ánxel Casal, Rodríguez de Viguri, Berlín, Lisboa, Londres, Fontes do Sar, Piscinas, CDC 1, CDC).

Horarios de saída da praza de Galicia: 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20 e 21:00 h.

Documentos relacionados

MOBILIDADE E SEGURIDADE CIDADÁ

Inclusión da praza de Belvís na Zona 3 (San Pedro) de estacionamento de residentes

A Concellaría de Mobilidade e Seguridade Cidadá comunica que Xunta de Goberno Local de 5 de agosto de 2019 acordou a inclusión da praza de Belvís na zona 3 (San Pedro) de estacionamento de residentes. Deste xeito, os/as veciños/as residentes nesta praza que cumpran coas condicións e requisitos esixibles sinalados na Ordenanza do Sistema de Ordenación de Tráfico e Aparcamento de Residentes, poderán dispoñer do distintivo que lles permita aparcar nas zonas verdes destinadas a residentes.

MOBILIDADE E SEGURIDADE CIDADÁ

Corte de tráfico na rúa da Batalla de Clavijo

O mércores 10 de xullo comezan as obras do segundo tramo da rúa da Batalla de Clavijo, no tramo comprendido entre a avenida de Quiroga Palacios e a rúa do Canteiro. As obras teñen un prazo de dous a tres meses, tempo no que este tramo de rúa vai quedar cortado ao tráfico. So poderán acceder os/as residentes aos seus garaxes.

Debido a que pola rúa da Batalla de Clavijo era por onde circulaban os vehículos que procedían das rúas das Fraguas e do Campo de Santo Antonio, vaise inverter o sentido da circulación da rúa do Bispo Teodomiro, que na actualidade é de subida, que agora por mor destas obras pasa a ser de baixada, para así conectar coa avenida de Quiroga Palacios.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CONVIVENCIA E MEDIO AMBIENTE

Reforzo no servizo de recollida do lixo no casco histórico do 17 de xuño ao 16 de setembro

A Concellaría de Convivencia e Medio Ambiente comunica que, como consecuencia do incremento da actividade comercial e hostaleira na tempada de verán no casco histórico, e co obxectivo de mellorar a limpeza e ornato das rúas, o Concello de Santiago reforza este servizo, establecendo unha dobre recollida do lixo dende o 17 de xuño ao 16 de setembro.

Así, os residuos deberán sacarse á rúa en bolsas pechadas e introducirse dentro dos contedores, co seguinte horario:

1.- Vivendas particulares e comercios (agás hostalería), a partir das 20:30 horas.
2.- Locais de hostalería, a partir das 1:00 horas.

O Concello de Santiago agradece a colaboración no cumprimento da norma e o do horario, sen a cal esta dobre recollida non obtería os resultados para os que foi deseñada.

Relación de rúas e prazas con dobre recollida:

San Francisco, Obradoiro, Fonseca, Praterías, Conga, Xelmírez, rúa Nova, Toural, Bautizados, Franco, Raíña, rúa do Vilar, Rodrigo de Padrón, San Clemente, Trindade, Hortas, Pombal e Carretas.

TRÁFICO

Modificación do horario de atención ao público no servizo de Mobilidade e Seguridade Cidadá (tráfico)

Durante o período estival os días de atención ao público no servizo de Mobilidade e Seguridade Cidadá (tráfico) veranse reducidos e pasarán de cinco a tres: serán os luns, mércores e venres, en horario de 09:00 h. a 13:00 h.

A medida tómase por mor da carencia de persoal e a necesidade de reservar tempo para as tramitacións administrativas ordinarias que ten que realizar o funcionariado.

URBANISMO

Autorización municipal para vendas realizadas fóra do establecemento comercial de xeito ocasional

A Concellaría de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica lembra que as vendas que se realicen fóra do establecemento comercial de xeito ocasional, en especial as vinculadas á celebración de espectáculos, teñen a consideración legal de venda ambulante segundo a Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia.

Como tal venda ambulante, está sometida a autorización municipal expresa previa solicitude, na que se determinarán os espazos nos que se pode levar a cabo.

Calquera venda deste tipo que se realice sen autorización municipal ten carácter ilegal, polo que a Policía Local requirirá o levantamento das instalacións que carezan da mesma, sen prexuízo da sanción que proceda.

TECNOLOXÍA

Servizo de atención gratuíto con motivo do despregamento do 4G móbil na banda de 800 MHz e da súa afectación á TDT

Os servizos móbiles de nova xeración LTE sobre a banda de frecuencias de 800 MHz dos principais operadores móbiles que prestan servizos no territorio nacional, comercialmente denominados como 4G, están sendo implantados en Santiago de Compostela. Esta tecnoloxía, anteriormente utilizada pola Televisión Dixital Terrestre (TDT), permite ofrecer mellores prestacións sobre esta tecnoloxía.

A prestación dos servizos móbiles nesta banda pode implicar a aparición de determinadas afectacións na recepción do sinal da TDT. Por iso, o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo estableceu un procedemento de actuación para solucionar de xeito gratuíto este tipo de problemas.

En caso de producirse estas afectacións, os/as cidadáns/ás teñen á súa disposición un teléfono de atención gratuíto, 900 833 999, e unha páxina web, www.llega800.es, medios a través dos cales se poderán solicitar as actuacións para que o servizo de TDT poida restablecerse con total normalidade.

Direcciones relacionadas

Compartir: