Los avisos sirven para dar a conocer los comunicados de carácter urgente, licitaciones abiertas, calles cortadas al tráfico y desvíos alternativos.MOBILIDADE E SEGURIDADE CIDADÁ

Incidencias Policía Local

Dende as 08:00 horas do día 22/10/2019 ata as 08:00 horas do día 23/10/2019
--.-- EDUCACIÓN VIARIA: Realízase actividade teórico-práctica con 25 alumnos do Colexio La Salle e posterior visita a dependencias.
--.-- LOCALIZACIÓNS PERMANENTES: de dúas persoas (arresto domiciliario).
14:30 ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: na rúa Mallou de Arriba entre dous vehículos. Danos materiais. Parte amigable.
18:00 ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: na rúa Escultor Camilo Otero entre un turismo e unha bicicleta, con resultado de unha persoa ferida leve. Dilixencias.
06:30 ARROXO DE OBXECTOS A VÍA PUBLICA: Acódese á Avda. Salamanca onde se observa como un suxeito tira obxectos á vía pública desde un edificio.
--:-- CONTROL DE LOCAIS: contrólase un local.

PLENO

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno municipal prevista para o xoves 24 de outubro

Adxúntase convocatoria e orde do día da sesión ordinaria do Pleno municipal prevista para o xoves 24 de outubro ás 17:00 horas.

Direcciones relacionadas

XUNTA DE GOBERNO

Orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local prevista para o luns 21 de outubro

Adxúntase convocatoria e orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local prevista para o luns 21 de outubro.

Direcciones relacionadas

URBANISMO

Autorización municipal para vendas realizadas fóra do establecemento comercial de xeito ocasional

A Concellaría de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica lembra que as vendas que se realicen fóra do establecemento comercial de xeito ocasional, en especial as vinculadas á celebración de espectáculos, teñen a consideración legal de venda ambulante segundo a Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia.

Como tal venda ambulante, está sometida a autorización municipal expresa previa solicitude, na que se determinarán os espazos nos que se pode levar a cabo.

Calquera venda deste tipo que se realice sen autorización municipal ten carácter ilegal, polo que a Policía Local requirirá o levantamento das instalacións que carezan da mesma, sen prexuízo da sanción que proceda.

Compartir: