Los avisos sirven para dar a conocer los comunicados de carácter urgente, licitaciones abiertas, calles cortadas al tráfico y desvíos alternativos.CONVIVENCIA

Corte de tráfico na rúa Nova

Con motivo dos traballos de reparación de pavimentos no recinto intramuros, a rúa Nova permanecerá cortada ao tráfico, no tramo comprendido entre Tras Salomé e Xelmírez, dende o luns 29 de maio ata o luns 5 de xuño.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CONVIVENCIA

Corte de tráfico na rúa de Montero Ríos

Por mor da realización dos traballos de corrección de pendentes e drenaxes da calzada na rúa de Montero Ríos, esta permanecerá cortada ao tráfico dende o vindeiro luns 29 de maio e ata o martes 6 de xuño, no tramo comprendido entre as rúas de Alfredo Brañas e Xeneral Pardiñas.

Durante este período só se permitirá o acceso aos garaxes, facilitando a entrada dos vehículos alternativamente pola propia rúa de Montero Ríos ou por Xeneral Pardiñas. A carga e descarga afectada por este tramo deberá facerse dende as zonas próximas existentes dedicadas a tal fin.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CONVIVENCIA

Incidencias Policía Local

Dende as 08:00 horas do día 25/05/2017 ata as 08:00 horas do día 26/05/2017
FEIRA CABALAR E MERCADO DE SALGUEIRIÑOS: Préstase servizo no Mercado de Amio e no Mercado de Salgueiriños.
- LOCALIZACIÓN PERMANENTE: De tres persoas (arresto domiciliario).
11,30 ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: Na rotonda da AP-9, entre dous vehículos, con danos materiais. Parte amigable.
- CONTROL DE TERRAZAS: Inspecciónanse varias terrazas.
18,45 DESPRENDEMENTO DE PEDRAS DE TELLADO: Acódese á rúa da Conga, onde caen pedras á rúa dende un inmoble. Os Bombeiros limpan o tellado.
19,38 RECLAMACIÓN DE DANOS: Unha condutora reclama danos no seu vehículo ocasionados por outro turismo cando estaba estacionado na rúa do Hórreo.
- CONCERTO: Préstase servizo na praza da Quintana por concerto. Sen incidencias.
- CONVIVENCIA: Proponse para sanción a dúas persoas por infracción da Ordenanza de Convivencia.
- LOCAIS: Inspecciónanse varios locais.

CONVIVENCIA

Corte de tráfico na rúa de Belvís

Con motivo da colocación dun camión guindastre para unha obra privada, a rúa de Belvís permanecerá cortada ao tráfico o sábado 27 de maio, entre as 9:00 e as 12:00 horas, no tramo comprendido dende o cruzamento desta coa rúa Campo de Santo Antonio. Durante estas tres horas permitirase o acceso aos garaxes.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CONVIVENCIA

Réxime de estacionamento en Xeneral Pardiñas e Montero Ríos

A Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia lembra que, actualmente, na rúa de Xeneral Pardiñas, as zonas de estacionamento están reservadas a carga e descarga de mercadorías, co seguinte horario: de 7:00 a 12:00 e de 14:30 a 18:00 horas. Fóra deste horario, co fin de posibilitar o estacionamento e a parada de vehículos, estas prazas serán destinadas a parada non superior a 15 minutos, suprimindo as prazas de estacionamento reguladas da ORA existentes ata agora.

Por outra parte, a causa da reurbanización da rúa de Montero Ríos, realizáronse varias modificacións nas reservas de estacionamento da vía pública:

- Eliminouse unha praza para persoas con discapacidade, situada no cruce coa avenida de Rosalía de Castro. Co fin de compensar esta medida, delimitáronse tres prazas para persoas con discapacidade nos extremos das seguintes rúas próximas: Rapa da Folla, Doutor Teixeiro e Xeneral Pardiñas.

- En relación ás prazas destinadas a carga e descarga de mercadorías, reduciuse a superficie da praza reservada ao servizo do supermercado Gadis en 10 metros cadrados, polo que só se mantén unha das prazas de carga e descarga no mesmo espazo.

CONVIVENCIA

Cumprimento do réxime xeral de curta duración da ORA

A Concellaría de Convivencia lembra aos/ás usuarios/as da zona ORA de réxime xeral de curta duración que, finalizado o tempo abonado para aparcar, os condutores deberán deixar a praza de aparcamento da zona onde se atopa o sector, non podendo regresar para aparcar en ningún dos sectores da referida zona ata transcorridas dúas horas. Polo tanto, aínda que a aplicación e-park (da que é responsable a empresa adxudicataria) permita renovar a autorización (por unha disfunción do programa), deberase cumprir a normativa xa que, de non facelo, poderán ser sancionados.

Compartir: