Queixas e suxestións

Plataforma de xestión de avisos e incidencias nas instalacións dependentes do Concello de Santiago de Compostela.

Trátase dun servizo interno, destinado ao uso por parte do persoal municipal e outro persoal autorizado. O acceso está restrinxido a usuarios que dispoñan de identificador e clave.

Os cidadáns teñen á súa disposición diversas canles de contacto no apartado CONTACTO E INCIDENCIAS deste portal web municipal.


Os datos de carácter persoal que se faciliten por correo electrónico, mediante este formulario, quedarán rexistrados nos ficheiros do Concello de Santiago de Compostela de usuarios de servizos web e/ou de usuarios do Libro de Queixas e Suxestións, coa finalidade de contestar ás consultas, resolver as queixas e suxestións e obter datos estatísticos das mesmas. En calquera momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, presentándoo por escrito no Rexistro Xeral deste Concello.
Compartir: