Dedícase á tramitación dos expedientes relacionados con servizos públicos de competencia municipal e á súa inspección en materia de sanidade, medio ambiente, mercados, cemiterio, limpeza e recollida de lixo, alumeado público, abastecemento de auga e saneamento.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: