EDUCACIÓN

Admisión no ensino público

25/01/2016 Proceso de admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017, nas escolas infantís municipais e na Escola Municipal de Música.

Máis información sobre a admisión en centros docentes públicos:

Departamento Municipal de Educación
Edificio CERSIA (Avenida Alcalde Raimundo López Pol, s/n)
Tfno: 981 554 400 Fax: 981 571 511
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal

Servizo Territorial de Inspección Educativa (sede de Santiago)
Rúa San Lázaro, 109 - Edificio MUPEGA.
Tfno: 981 540 197/981 540 198 Fax: 981 540 200
inspeccion.santiago@edu.xunta.es

Compartir: