EDUCACIÓN

Admisión no ensino público

01/03/2017 Proceso de admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2017/2018, nas escolas infantís municipais e na Escola Municipal de Música. En primeiro lugar, adxúntase a documentación relativa aos centros docentes públicos e, a continuación, a relativa ás escolas infantís municipais.

Máis información sobre a admisión:

Departamento Municipal de Educación
Edificio CERSIA (Avenida Alcalde Raimundo López Pol, s/n)
Tfno: 981 554 400 Fax: 981 571 511
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal

Servizo Territorial de Inspección Educativa (sede de Santiago)
Rúa San Lázaro, 109 - Edificio MUPEGA.
Tfno: 981 540 197/981 540 198 Fax: 981 540 200
inspeccion.santiago@edu.xunta.es

Compartir: