A Oficina municipal da Cidade Histórica e de Rehabilitación ten encomendadas funcións relativas á rehabilitación de vivendas, edificios ou locais:

Ofrece información de carácter urbanístico, sobre subvencións do IGVS e sobre préstamos de entidades financeiras. Realiza a tramitación das axudas municipais e arqueolóxica.

Funcións:
Dentro das zonas incluídas no Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela:
 • Tramitación administrativa das axudas á rehabilitación.
 • Elaboración e execución de proxectos de actuacións singulares, en espazos públicos.
 • Coordinación das actuacións promovidas por outros organismos públicos.
 • Realización de estudos específicos relativos ao patrimonio cultural da cidade.
 • Difusión e posta en valor do patrimonio cultural.
 • Promoción de novas áreas de rehabilitación.
Ámbitos:
A Oficina municipal da cidade histórica e de rehabilitación actuará nos seguintes ámbitos, delimitados no Plan xeral de ordenación urbana vixente:
 • PE-1 Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica.
 • PE-3 Plan especial director de ordenación e rehabilitación do Camiño de Santiago
 • PE-5 Plan especial de acondicionamento e saneamento do río Sarela e do seu contorno (1º treito)
 • PE-5 bis Plan especial de acondicionamento e saneamento do río Sarela e do seu contorno (2º treito)
 • PE-8 Plan especial de ordenación do Campus Universitario.


TrámitesCompartir: