Neste servizo impúlsanse actuacións para mellorar a oferta comercial de Santiago e para promocionar o comercio como elemento vertebrador da vida social e económica da cidade, a través de políticas activas de apoio ao comercio, de impulso do asociacionismo comercial, do aumento da súa competitividade e de mellora do contexto urbano.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: