Mellora e acondicionamento do local sociocultural de Grixoa. POS + 2019

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 9-3-2020, ADXUDICOU á obra á empresa OVIGA, S.L. por un importe de 44.628,10 €, IVE excluido.

O contrato formalizouse electrónicamente o 14-4-2020.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 15-4-2020

Número de expediente municipal

CON/32/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

44.803,50

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 20/01/2020 na Plataforma de licitacións do Concello de Santiago de Compostela. https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PLACE:23/12/2019
PERFIL DO CONTRATANTE: 23/12/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: