Servizo de xestión e programación de actividades do Centro Xove de Creación Cultural e locais municipais de música para a xuventude de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22-6-2020, ADXUDICOU o contrato á empresa SERVIPLUSTOTAL, S.L. por un importe anual de 94.821 €, IVE excluído.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 8-7-2020.

Número de expediente municipal

CON/46/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

117.650,66 EUROS/ANO

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 17/12/2019 na plataforma de licitacións do Concello de Santiago de Compostela. https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=435516

Datos da publicación

Enviado DOUE 13/11/2019
Publicado PLACE 13/11/2019
Publicado perfil 13/11/2019
Publicado DOUE 18/11/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: