Prestación do servizo da diagnosis, reparacións urxentes e plan de mantemento dos muros de contención de titularidade municipal do barrio de Fontiñas.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 18-05-2020, adxudicou o contrato de "Prestación do servizo da diagnose, reparacións urxentes e plan de mantemento dos muros de contención de titularidade municipal do barrio de Fontiñas" a prol da empresa INGENIERIA DEL NOROESTE SL (CIF: B15128838), por un importe de 19.600 euros, (IVE aparte 21%: 4.116 euros), sendo a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 1-6-2020.

Número de ofertas presentadas: 4.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 25-5-2020

Número de expediente municipal

CON/75/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

25.000 €, IVE excluído

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 22/11/2019 na plataforma de licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=434639

Datos da publicación

07/11/2019 Plataforma de Contratación do Estado
07/11/2019 Plataforma de licitación do Concello
07/11/2019 Perfil do contratante Concello de Santiago

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: