Prestación do servizo cursos de formación no servizo de extición de incendios e salvamento: Bombeiros de nova incorporación e de promoción interna a sarxento

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 25/11/2019, adxudicou o contrato de referencia a prol de PEDRO PABLO GUTIERREZ BUJAN (CIF: 33258111L), por un importe de 45.500 euros (IVE exento), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 3-12-2019.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:28/11/2019

Número de expediente municipal

CON/30/2019

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

46.000 EUROS, EXENTO DE IVE

Data de presentación de propuestas

Ata as 13:00 horas do día 19/09/19 na plataforma de licitacións electrónicas do Concello de Santiago de Compostela https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos de la publicación

04/09/2018 Plataforma de Contratos do Estado
04/09/2018 Perfil do contratante do Concello

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: