Proxecto básico e de execución de mellora de mobilidade e accesibilidade do barrio de Vista Alegre, fase III

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 1/07/2016, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato para a execución do Proxecto básico e de execución de mellora de mobilidade e accesibilidade do barrio de Vista Alegre, fase III á empresa UTE CONSTRUCCION IGLESIAS MERA, SL - EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA, por un importe de 518.355,63 euros (IVE aparte 21%: 108.854,68 euros), ó ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 14-7-2016.

Número de ofertas presentadas: 16.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 7/7/2016

Número de expediente municipal

CON/56/2015

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

733.280,01 €, IVE excluído.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 4 de abril de 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Anuncio BOP 22 de marzo de 2016.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

Compartir: