A Oficina municipal de Rehabilitación e Vivenda ten encomendadas funcións relativas á elaboración da estratexia municipal de rehabilitación de edificios de vivendas e a mobilización da vivendas baleiras no termo municipal.

Realiza a tramitación completa das axudas municipais correspondentes a rehabilitación e vivenda, así como as prescriptivas para as autorizacións arqueolóxicas.

Funcións: