MEDIO AMBIENTE

Solicitude de composteiros individuais

14/02/2022 O Concello de Santiago resultou beneficiario das axudas destinadas ao fomento da compostaxe, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. No marco destas axudas recibíronse 600 composteiros individuais para a súa distribución entre as persoas que así o soliciten.

Coa entrega deste material, a Concellaría de Medio Ambiente do Concello de Santiago pon en marcha unha campaña de fomento da compostaxe doméstica, que se completa coa formación básica e a asistencia aos seus usuarios.

Tras unha primeira entrega que tivo lugar no mes de novembro de 2021, ábrese unha nova quenda para solicitar o composteiro dirixida a residentes no Concello de Santiago de Compostela que dispoñan de xardín ou horta.

As persoas interesadas deberán enviar o modelo de solicitude (dispoñible ao final da páxina) debidamente cuberto a través do rexistro do Concello de Santiago. Para a adxudicación terase en conta a data de entrada no rexistro.

Compostaxe

Os composteiros individuais deben ubicarse no exterior e inclúen un kit con aireador, termómetro, cubo e manual do proceso de compostaxe.

A elaboración de compost ten vantaxes ambientais, económicas e recupera un método tradicional para aproveitar residuos xerados na casa. Cómpre ter en conta que preto do 40% do lixo dos fogares son restos orgánicos que poden ser aproveitados para obter de xeito natural un abono rico en nutrintes.

Compartir: