ALCALDÍA

O Consello Económico e Social volve constituírse este luns dez anos despois da súa última xuntanza

20/06/2020 A sala circular do Auditorio de Galicia acollerá o vindeiro luns, 22 de xuño, ás 20:00 horas, a xuntanza de constitución do Consello Económico e Social, presidida polo alcalde, Xosé Sánchez Bugallo. É a primeira vez que este órgano de participación se reúne dende o ano 2010.

Ademais da propia constitución do Consello Económico e Social, a convocatoria deste luns inclúe na orde do día a presentación da proposta de funcionamento e das medidas do plan de reactivación social e económico de Santiago (Reactiva Santiago. Tamén se abordará a creación dun comité social e económico da crise derivada da COVID-19, e dunha comisión de formación profesional.

O Consello Económico e Social é un órgano permanente de comunicación entre os distintos intereses económicos e sociais do Concello de Santiago e de asesoramento e diálogo entre estes e o Concello. Entre as súas función figuran:

- Ser informado sobre os criterios e liñas xerais do anteproxecto do orzamento municipal aos efectos do seu coñecemento en relación ás materias socioeconómicas.

- Elaborar informes, ditames ou estudios, de oficio ou a instancia do Concello de Santiago, en calquera asunto de carácter económico e social.

- Servir de canle de participación e diálogo dos interlocutores sociais no debate de asuntos de transcendencia nos ámbitos económicos e sociolaborais, co fin de potenciar o desenvolvemento económico e a creación de emprego, a implantación de novas actividades e o desenvolvemento das xa existentes.

- Propoñer solucións e criterios de actuación orientados á promoción económica e á creación de emprego no municipio de Santiago.

- Coñecer as medidas de planificación económica e social que se elaboren polo Concello de Santiago e que afectan de forma xeral aos intereses do municipio.

- Emitir anualmente, dentro do primeiro semestre de cada ano, un informe sobre a situación económica e social do municipio.

O Consello Económico e Social, presidido polo alcalde, conta con integrantes de todos os grupos municipais. Ademais, están representados neste órgano, a través dos seus titulares, a Universidade de Santiago; os sindicatos UXT, CC OO, CIG, Unións Agrarias e Sindicato Labrego Galego; Compostela Monumental; Área Empresarial do Tambre; Asociación Punto Compostela; Fundación Santiago Centro; Hostalería Compostela; Confederación de Empresarios de Galicia; Cámara de Comercio de Santiago de Compostela e Círculo Financeiro de Santiago.

Compartir: