SAÚDE

INFORMACIÓN RELATIVA Á ENFERMIDADE POLO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

11/03/2020 Dende este espazo poderá accederse á información do Ministerio de Sanidade e da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia respecto á situación actual da enfermidade polo coronavirus, COVID-19. Do mesmo xeito, aquí poderá consultarse os diferentes avisos e recomendacións nesta materia emitidas polo Concello de Santiago.

INFORMACIÓN DO CONCELLO DE SANTIAGO

INFORMACIÓN DA CONSELLERÍA DE SANIDADE

INFORMACIÓN DO MINISTERIO DE SANIDADE

Medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19

Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

Real Decreto-lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19

Orde SND/271/2020, de 19 de marzo, pola que se establecen instrucións sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as personas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, con fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19

Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo

Orde SND/298/2020, de 29 de marzo, pola que se establecen medidas excepcionais en relación cos velorios e cerimonias fúnebres para
limitar a propagación e o contaxio polo COVID-19


Compartir: