Este departamento é a canle para achegarlles ás asociacións de veciños os medios que dispón o Concello que poidan resultarlle do seu interese.
  • Participa en actividades das asociacións veciñais inscritas no rexistro municipal de asociacións e mais no funcionamento do Consello de Participación Veciñal.
  • Recibe demandas e reinvindicacións das asociacións de veciños e mesmo dos particulares.
  • Informa das subvencións e axudas destinadas ás asociacións de veciños, tanto municipais como doutros organismos públicos, e ofrécelles información municipal do seu interese, como ordes do día do Pleno, a todos os colectivos de veciños.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: