• Canaliza a información institucional para os diferentes medios de comunicación.
  • Atende e coordina as súas solicitudes informativas específicas para que sexa posible achegarlles aos cidadáns puntualmente as informacións municipais do seu interese.
  • Ocúpase da inserción da publicidade institucional remitida polos distintos servizos municipais.
Compartir: