• Facilita informacións relativas a materias de consumo: dúbidas, modos de formular queixas, dereitos dos consumidores, etc.
  • Participa na tramitación de reclamacións en materia de consumo, canalizándoas cara aos organismos competentes para a súa tramitación e resolución.
  • Organiza campañas de información ao consumidor: distribución de folletos sobre materias concretas, campañas estacionais, obradoiros de consumo, charlas, exposicións, concursos, etc.

Servizos que presta:
  • Reclamacións por infraccións en materia de consumo.
  • Solicitude de arbitraxe de consumo.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do Concello

TrámitesCompartir: