Este servizo, a través da Axencia Local de Colocación, ten como obxectivo a dinamización do mercado de traballo local, a través da promoción de oportunidades e capacidades para a inserción de desempregados e a intermediación laboral.

Na Axencia Local de Colocación préstanse distintos servizos e programas de apoio ao emprego: colocación, orientación laboral, axuda á busca de emprego, recrutamento, selección e formación para o emprego.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: