Secretario xeral do Pleno

Exerce as funcións de secretario do Pleno e tamén das Comisións do Pleno. Correspóndenlle as funcións de fe pública de acordos do Pleno.

Secretario xeral do Goberno municipal

É un órgano de apoio á Xunta do Goberno local. Correspóndenlle as funcións de fe pública dos actos e acordos unipersonais e demais funcións de fe pública non atribuídas ao secretario xeral do Pleno da corporación.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: