Para facilitar a inclusión social e laboral das persoas en situación de vulnerabilidade, a Unidade de Atención ás Migracións – UAMI, que é a oficina municipal encargada da acollida inicial ás persoas emigrantes e inmigrantes e retornadas, xestiona e informa sobre un conxunto de actuacións que contemplan axudas, subvencións, bolsas de estudos, actividades e programas dirixidas á cidadanía e prestando os seguintes servizos: