Selos electrónicos para a actuación administrativa automatizada


Descrición: Selo electrónico da aplicación de contabilidade do Concello de Santiago de Compostela

Órgano: Concello de Santiago de Compostela

Unidade: Intervención Xeral

Actuacións: Intercambio de información coa plataforma de facturación electrónica FACe

Os certificados que aparecen nesta páxina son certificados de Administración Pública emitidos pola FNMT-RCM. Pode atopar máis información aquí
Compartir: