Certificados electrónicos para a actuación administrativa automatizada


Descrición: Sistema de información municipal

Órgano: Concello de Santiago de Compostela

Unidade: Alcaldía

Tipo: Selo cualificado (EIDAS)

Clave pública: 20180205SCQSEPAA001.cer

Actuacións:
- Intercambio de información coa Plataforma de Facturación Electrónica FACe
- Envío de información ao Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións BDNS

Os certificados que aparecen nesta páxina son certificados de Administración Pública emitidos por CAMERFIRMA. Pode atopar máis información aquí
Compartir: