Servizo de actualización da cartografía SIG de referencia municipal a escala 1:500 no ámbito da Cidade e a escala 1:1000 no resto do termo municipal de Santiago de Compostela, e a xeración dunha TRUE-ortofotografía dixit

Número de expediente municipal

CON/38/2020

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 14 de agosto de 2020 PLACE

Datos da publicación

PLACE.- 30 de xullo de 2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: