Execución das obras recollidas no proxecto "renovación do céspede sintético e peche perimetral do campo de fútbol de As Cancelas

Número de expediente municipal

CON/32/2020

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

363.635,31 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 20/07/2020 na Plataforma de Contratación do Sector Público https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Datos da publicación

PUBLICADO NO PLACSP o 30/06/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: