Execución das obras recollidas no proxecto "Rexeneración e reforzo estrutural do pavimento da calzada da Rúa Santa Teresa de Jornet". POS +2019

Número de expediente municipal

CON/4/2020

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

181.079,56

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 13 DE XULLO DE 2020 na Plataforma de Contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es

Datos da publicación

17 de xuño de 2020 en PLACE e Perfil do Contratante

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: