Execución das obras recollidas no proxecto "Senda peonil e reforzo da calzada en Paredes de Laraño" (POS+ 2019 / Adicional 1 / 2ª fase)

Número de expediente municipal

CON/26/2020

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

138.700,06 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 13 DE XULLO DE 2020 na Plataforma de Contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es

Datos da publicación

PUBLICADO PLACSP 17/06/2020
PUBLICADO NO PERFIL DO CONCELLO 17/06/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: