Execución das obras recollidas no proxecto "Parque infantil en Coto dos Olmos" (POS + 2019 / Adicional 1 / 1ª fase)

Número de expediente municipal

CON/25/2020

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 13/07/2020 na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Datos da publicación

PUBLICADO NA PLACSP O 15/06/2020
PUBLICADO NO PERFIL DO CONCELLO 16/06/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: