Dirección Facultativa (Dirección de Contrato de Obras, Dirección de Obras, Dirección de Execución de Obras, Dirección de Execución de Instalacións e Coordinación de Seguridade e Saúde)

Número de expediente municipal

CON/12/2020

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata o 25 de xuño de 2020

Datos da publicación

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: