Servizo de mantemento e conservación dos sistemas de control, regulación e xestión do tráfico, e do túnel urbano do Hórreo, no termo municipal de Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/53/2019

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 7 DE XULLO DE 2020 na Plataforma de contratación do sector público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal

Datos da publicación

Plataforma de contratación do sector público: 3/6/2020
Doue: 5/6/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: