Deseño, produción, montaxe e realización do espectáculo pirotécnico das festas do Apóstolo 2020 do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 29-6-2020, ADXUDICOU o contrato á empresa PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A. por un prezo de 88.100 €, IVE excluído.

O contrato formalizarase en documento administrativo despois do prazo de 15 días soltos a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación na web: 1-7-2020

Número de expediente municipal

CON/34/2020

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

110.000,17 €, IVE excluído.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 16 de xuño de 2020 na Plataforma de Contratación do Sector Público https://contrataciondelestado.es/wps/portal

Datos da publicación

Plataforma de Contratación del Sector Público: 8/6/2020
Perfil do Contratante: 8/6/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: