Execución do proxecto de reparación do muro entre as rúas París e Luxemburgo en Fontiñas

Número de expediente municipal

CON/16/2020

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 18/06/2020 na Plataforma de contratación do Sector Público https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Datos da publicación

Publicada na Plataforma de Contratación do Sector Público 29-05-2020
Publicada no Perfil do Contratante do Concello de Santiago 29-05-2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: