Subministración, instalación e posta en funcionamento dunha serie de actuacións relacionadas coa mobilidade no marco do proxecto SMARTIAGO, divididas en dous LOTES diferenciado

SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DUNHA SERIE DE ACTUACIÓNS RELACIONADAS COA MOBILIDADE NO MARCO DO PROXECTO SMARTIAGO, DIVIDIDAS EN DOUS LOTES DIFERENCIADOS, EN APLICACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE (MEIC) E O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, FINANCIADO NUN 80% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO DE CRECEMENTO INTELIXENTE (POCINT) 2014-2020.

LOTE 1.- Renovación e modificación do actual sistema de control de accesos e implementación de novos sistemas de control de accesos (portas).
LOTE 2.- Instalación de sistemas para supervisión e control de acceso guiado en zonas de aparcamento

Número de expediente municipal

CON/8/2020

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

LOTE 1: 466.962,94 (SEN IVE)
LOTE 2: 371.792,25 (SEN IVE)

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 18 DE XUÑO DE 2020 na Plataforma de contratación do Servicio Público https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Datos da publicación

Plataforma de contratación do Sector Público 15/5/2020
DOUE enviado 15/5/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: