Servizo de limpeza nos edificios e instalacións dependentes do Concello de Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/34/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

2.463.770,34 euros, IVE aparte

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 2/06/2020 na plataforma de contratación do sector público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Datos da publicación

Plataforma de Contratación do Sector Público 29/04/2020
Envío anuncio DOUE 29/4/2020
Publicado DOUE 30/4/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: