Subministración de prendas de uniformidade para a Policia Local 2018 (LOTE A: Prendas de confección a medida. LOTE B: Complementos. LOTE C: Calzado. LOTE D: Prendas para a auga.

Convocatorias mesas de contratación

CONVOCATORIA APERTURA PÚBLICA SOBRE 3

DIA: 28/05/2020
HORA: 9:30
LUGAR: VIDEOCONFERENCIA ZOOM

Calquera interesado, ademáis dos licitadores que queira acudir deberá solicitar invitación ao correo electrónico contratacion@santiagodecompostela.gal

-----------------------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/83/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

LOTE A: 34.669,42 euros.
LOTE B: 31.261,98 euros.
LOTE C: 15.322,31 euros.
LOTE D: 1.262,81 euros.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 04/03/2020 na plataforma de licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=444939

Datos da publicación

PLACE.- 18/02/2020.
Perfil do Contratante: 18/02/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: