CONCESIÓN DO USO PRIVATIVO DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE DIVERSOS POSTOS NA NAVE 5 DO MERCADO DE ABASTOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 3-8-2020, ADXUDICOU os locais seguintes da nave 5 da praza de abastos ós licitadores que se mencionan a continuación por se-las ofertas máis vantaxosas:

- Local Nº 6 a Yolanda Martínez Taboada por un importe de 35.555 €.
- Local Nº 7 a VINOS Y FOGONES, S.C. por un importe de 39.091 €.
- Local Nº 11 a Mª Dolores Creo Glez. por un importe de 40.155 €

Os contratos formalizaronse en documento administrativo os seguintes días:

- Local Nº 6 o 11-9-2020.
- Local Nº 7 o 7-9-2020.
- Local Nº 11 o 11-9-2020.

O Nº de plicas presentadas foron as seguintes:

- Local Nº 6: 12
- Local Nº 7: 11
- Local Nº 11: 10

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 25-9-2020

Número de expediente municipal

CON/6/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

• Local nº 11: 12.024 euros/local.
• Locais nº 6 e 7: 18.036 euros/local.
O canon que cada un dos adxudicatarios teña que satisfacer ao Concello pola concesión do local será o que ofertara e será pagadeiro por unha soa vez no momento de formalización do contrato

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 20-02-2020 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP 31-01-2020
Publicado BOP 05-02-2020
Publicado PLACE 05-02-2020
Publicado Perfil contratante 05-02-2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: