Servizo de arranxo de tres vehículos do servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10/02/2020, adxudicou o contrato de referencia á empresa RICARSAT SL (CIF: B15902497), por un importe de 78.857 euros (IVE aparte 21%: 16.559,97 euros), ó ser a súa oferta a única presentada e axustarse aos requirimentos dos pregos de aplicación.

O contrato formalizouse electrónicamente o 5-3-2020.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13/2/2020

Número de expediente municipal

CON/19/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

79.420,89 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 16/12/2019 na Plataforma de licitacións do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=437783

Datos da publicación

PLACE 29/11/2019
PERFIL CONTRATANTE: 29/11/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: