Subministración de postos de traballo informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela, cofinanciado polo FEDER de crecemento sostible 2014-2020

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 23/03/2020, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL (CIF: B15850647), por un importe de 411.682,11 euros (IVE aparte 21%: 86.453,24 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 21-4-2020.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 24/03/2020

Número de expediente municipal

CON/39/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

433.665,87 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 02 de enero de 2020 na plataforma de licitacións do Concello de Santiago de Compostela.https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos da publicación

ENVÍO DOUE 29/11/2019
PLACE 29/11/2019
PERFIL CONTRTANTE 29/11/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: