INFORMES FINALES CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE RETOS PROYECTO SMARTIAGO

Dáse publicidade aos informes finales da Consulta Preliminar de Mercado do Concello de Santiago de Compostela no marco da iniciativa "SMARTIAGO" de contratación pública de innovación dos seguintes retos:

Reto 1: MOVILIDADE INTELIXENTE E SOSTIBLE
Reto 2: XESTIÓN SOSTIBLE E INTELIXENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Reto 3: ALUMEADO ORNAMENTAL INTELIXENTEPARA CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO
-----------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

Consulta Preliminar 2

Estado da contratación

Licitacion

Datos da publicación

Publicado na Plataforma de Contratación do Estado 14/04/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: