Construcción dunha senda peonil na rúa de San Martiño (1ª Fase). POS + 2019

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13-7-2020, ADXUDICOU o contrato para a execución das obras á empresa OVIGA, S.L. por un importe de 263.983,47 €, IVE excluido.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 24-7-2020

Número de expediente municipal

CON/33/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 09/12/2019 na plataforma de licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=434639

Datos da publicación

publicado PLACE 13/11/2019
publicado Perfil contatante 13/11/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: