Subministración, instalación e posta en marcha dunha lavadora con barreira sanitaria para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10/02/2020, adxudicou o contrato de "Subministración, instalación e posta en marcha dunha lavadora con barreira sanitaria para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Santiago de Compostela" á empresa M. MATOS Y R. BECERRA SL (CIF: B15769060), por un importe de 31.400 euros, (IVE aparte 21%: 6.594 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 18-2-2020.

Número de ofertas presentadas: 4.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13/02/2020

Número de expediente municipal

CON/49/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

41.000 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 21/11/2019 na plataforma de licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=434639

Datos da publicación

publicado PLACE 6/11/2019
publicado Perfil contatante 6/11/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: