Obras de adecuación da instalación eléctrica da piscina e o ximnasio Santa Isabel

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 2/12/2019, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa ESQUEIRO SL (CIF: B15590581), por un importe de 58.109,02 euros (IVE aparte 21%: 12.202,89 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electronicamente o 9-12-2019.

Número de ofertas presentadas: 5.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 3/12/2019

Número de expediente municipal

CON/50/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

77.704,28 euros mais IVE

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 20 de novembro de 2019 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

31/10/2019 Plataforma de Contratación do Estado
31/10/2019 Plataforma de licitación do Concello
31/10/2019 Perfil do contratante

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: