SERVIZOS DE TAREFAS DE COMUNICACIÓN DO PROXECTO EUROPEO TROPA VERDE 2ª FASE. COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NO MARCO DO PROGRAMA URBACT III (2014-2020)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 25-11-20019, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa ATLANTIC PONTE 2000 SLU (CIF: B70232012), por un importe de 4.990 euros (IVE aparte 21%: 1.047,90 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 5-12-2019.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 2/12/2019

Número de expediente municipal

CON/20/2019

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

8.181,82 €.

Data de presentación de propuestas

Ata as 13:00 horas do día 31 de outubro de 2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos de la publicación

PLACE. 16 de outubro de 2019
Portal de licitación electrónica do Concello de Santiago: 17-outubro-2019

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: