CONCERTACIÓN OPERACIÓN PRÉSTAMO A LONGO PRAZO, PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR IMPORTE DE DOUS MILLÓNS NOVECENTOS CINCUENTA MIL EUROS (2.950.000 €) CON PREVIA APERTURA DE CRÉDITO

Número de expediente municipal

TESOURERIA 2019

Estado da contratación

Adxudicacion provisional

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:30 horas do día 10 DE OUTUBRO DE 2019 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Tesourería Central
Rúa Galeras nº 5 , 3º Andar
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 542317- FAX : 981 542 376
Correo electrónico: teusoreriacentral@santiagodecompostela.org
www.sanatiagodecompostela.gal
http://transparencia.santiagodecompostela.gal/informacion-economica-financieira/gl

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: