Subministración de iluminación de NADAL 2019 do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11/11/2019, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa ILUMINACIONES SANTIAGUESAS SL (CIF: B15279359), por un importe de 178.500 euros (IVE aparte 21%: 37.485,00 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 3-12-2019.

Número de ofertar presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12/11/2019

Número de expediente municipal

CON/40/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 2 de outubro de 2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos da publicación

PLACE: 17 de setembro de 2019
Portal de licitación electrónica do Concello de Santiago: 18-setembro-2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: