Servizo de "saúde paso a paso" nos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13/11/2019, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa EULEN SA (CIF: A28517308), por un importe de 33.773,44 euros (IVE aparte 21%: 7.092,42 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 18-11-2019.

Número de ofertas presentadas: 3.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18-11-2019.

Número de expediente municipal

CON/41/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

39.627,50 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 23/09/2019 na Plataforma de licitacións do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PUBLICACIÓN PLACE: 5/9/2019
PUBLICACIÓN PERFIL:6/9/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: