Prestación do servizo de desratización do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 4/11/2019, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa ARUMIA SL (CIF: B15656580), por un importe de 15.784,75 euros/ano (IVE aparte 21%: 3.314,80 euros/ano), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 25-11-2019.

Número de ofertas presentadas: 6.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 8/11/2019

Número de expediente municipal

CON/36/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 17 de setembro de 2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: